Företaget Olavia Logistik

Olavia Logistik skapar frihet för er

Olavia Logistik skapar frihet för er

Olavia Logistik är ett mindre fristående logistikföretag. Vår styrka är det personliga engagemanget, det lilla företagets möjligheter till flexibilitet och korta beslutsvägar. Vi har fått förtroendet att samarbeta med såväl småföretag som börsnoterade koncerner.

Vårt moderna lagerhus är strategiskt placerat i Landskrona, mitt i Öresundsregionen med väl utvecklad infrastruktur. Lagerhuset har ett fördelaktigt läge med direkt anslutning till E6/E20, Västkustbanan och Landskrona hamn.

Vår kärnverksamhet är lagerhållning, plockning och packning med IT-baserade system. Därutöver kan vi som neutral aktör hjälpa er med olika transportlösningar alternativt köra bud- eller expresservice med egna bilar.

Olavia Logistiks målsättning är långvariga kundrelationer som skapas genom att vi fungerar som en funktion inom er organisation.

- Er stödfunktion inom lager och logistik -

Välkommen att kontakta oss!