bild

OlaviaGruppen i Landskrona

OlaviaGruppen är samlingsnamnet för moderbolaget Olavia med tillhörande dotter- och systerbolag.

Olavia har funnits sedan mitten på 1980-talet och har under dessa år byggt upp ett fastighetsbestånd bestående av flerfamiljshus och kommersiella fastigheter. Affärsidén består i att äga, utveckla och förädla samt därtill förvalta dessa fastigheter på en marknad där vi har god lokalkännedom. I dagsläget ligger alla våra fastigheter i Landskrona.

Övriga fastighetsrelaterade bolag är Frögården i Landskrona, Olavia Förvaltning, Quatro Invest samt Stenverket Fastighets AB vilka alla äger och förvaltar kommersiella fastigheter.

Inom OlaviaGruppen finns det även ett väl utvecklat logistikföretag, Olavia Logistik, som tillhandahåller logistiktjänster i ett modernt lagerhus i Landskrona. Tonvikten ligger på godshantering av tredjepartslogistik men företaget tillhandahåller även tjänster inom transport, bud- och expresservice med egna bilar.