Projekt och idéer

Inom OlaviaGruppen har vi lång erfarenhet av fastighetsägande och förvaltande i olika former och besitter därmed stor kompetens inom området. Styrkan ligger i att förädla fastigheter och tillämpa kunnandet som finns inom det stora kontaktnätet. Vi kanske kan hjälpa er med att förverkliga någon av era idéer!

bild

Projekt 2016

Ny produktions-/lagerlokal om 1.350 m2 är uppförd på fastigheten Lamellen 1.

Ny lagerlokal, Lamellen 1